Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chào mừng đến với CareOregon Advantage.
Chúng tôi có thể giúp gì?

Phát triển sự nghiệp có mục tiêu

Hãy vận dụng kỹ năng và kinh nghiệm của quý vị để nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Đại gia đình các tổ chức chăm sóc sức khỏe của CareOregon đã được ghi nhận là một trong những Nơi làm việc hàng đầu tại Oregon trong 7 năm liên tiếp. Hỗ trợ một cách ổn định cho hội viên và các bên liên quan trong cộng đồng bất kể những biến động trên thế giới là điều chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện mỗi ngày. Chúng tôi gọi đó là Hiệu ứng CareOregon và chúng tôi tự hào rằng nhân viên của CareOregon luôn làm việc không quản cực nhọc mỗi ngày để hoàn thành công việc mang tính chất sứ mệnh này.
Tìm hiểu cơ hội việc làm
Hình ảnh giới thiệu

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!