Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

CareCard của CareOregon Advantage

CareCard của CareOregon Advantage

The CareOregon Advantage CareCard is a benefit that allows you to buy over 90,000 eligible items using a pre-loaded debit card. These are items you'd normally pay for out of your own pocket, such as cold and flu care, allergy medicine, pain relief, and grocery items like meat and produce. Your CareCard also comes with $1,500 per year for dental services that Medicare and Medicaid don't cover or only partly cover, like crowns, root canals and dentures. You can also get additional reward funds loaded onto your CareCard when you complete healthy activities.

Làm cách nào để nhận được thẻ? Sau khi quý vị trở thành hội viên, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị thẻ đã được nạp sẵn tiền qua đường bưu điện. Vào đầu mỗi quý theo lịch (ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 4, ngày 1 tháng 7 và ngày 1 tháng 10), sẽ có thêm tiền tự động được nạp vào cùng một Thẻ. Mọi khoản tiền còn lại trong thẻ của quý vị vào cuối mỗi quý sẽ trở về con số không. Số tiền còn lại đó không được chuyển sang quý tiếp theo.

How much money is on the card? In 2024, the amount is $1,620 per year ($405 per quarter).

Giành phần thưởng khi hoàn thành các hoạt động tốt cho sức khỏe. Quý vị có thể giành phần thưởng vào CareCard của mình chỉ bằng cách dành thời gian để cải thiện sức khỏe. Chỉ cần hoàn thành các hoạt động có lợi cho sức khỏe theo yêu cầu như thăm khám sức khỏe hằng năm, hoàn thành một số quy trình tầm soát nhất định hoặc tham gia vào một chương trình sức khỏe đủ điều kiện. Phần thưởng quý vị kiếm được sẽ tự động được thêm vào CareCard của quý vị mà không cần phải điền vào mẫu đơn nào.

 

 

CareCard của CareOregon Advantage

 

To check your balance or transaction history, call 833-684-8472 or TTY 711, download the OTC Network App, or visit mybenefitscenter.com


Để tìm danh sách các vật phẩm y tế hợp lệ và thực phẩm có lợi cho sức khỏe
, hãy tải xuống ứng dụng OTC Network hoặc truy cập mybenefitscenter.com. Tại đây quý vị có thể tìm kiếm các mặt hàng theo loại sản phẩm, tên nhà sản xuất và sản phẩm.

 

 

You also can visit our Frequently Asked CareCard Questions webpage.

For general questions, call CareOregon Advantage Customer Service at 503-416-4279, toll-free at 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!