Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tổng quan

Medicare với CareOregon Advantage

Cư dân Oregon có thể lựa chọn một gói Medicare Advantage đáng tin cậy, chất lượng cao tuyệt vời tại địa phương. CareOregon Advantage Plus HMO-POS SNP là một gói dịch vụ cho những cư dân Oregon đủ điều kiện cho cả Medicaid và Medicare. 

CareOregon Advantage chi trả cho tất cả các phần trong Medicare gốc, Phần A, B, D (thuốc theo đơn) và nhiều quyền lợi khác.

Chúng tôi phục vụ hội viên tại các hạt sau đây ở Oregon:

  • Clackamas
  • Columbia
  • Jackson
  • Multnomah
  • Tillamook
  • Washington

Với mạng lưới nhà cung cấp bao gồm OHSU, Legacy Health, Adventist Health và nhiều nhà cung cấp khác ở tiểu bang, quý vị có nhiều lựa chọn về bác sĩ và địa điểm khám ở địa phương. CareOregon Advantage chi trả cho cả việc di chuyển của quý vị, có phòng cấp cứu trên cả nước và dịch vụ y tế khẩn cấp.

Qua hai thập kỷ, CareOregon đã không ngừng tập trung vào dịch vụ y tế chất lượng cao và mạng lưới có phạm vi bao phủ rộng. Chúng tôi đặt hội viên làm trọng tâm khi đưa ra quyết định và đảm bảo rằng quý vị là yếu tố dẫn dắt đội ngũ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.

Hỗ trợ đơn vị truyền thông

Phóng viên quan tâm muốn tìm hiểu thêm về CareOregon Advantage có thể gửi email đến địa chỉ thomsenb@careoregon.org.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!