Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Liên hệ chúng tôi

Chăm sóc khách hàng

Gọi điện

1 tháng 10 đến 31 tháng 3, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối hàng ngày
1 tháng 4 đến 30 tháng 9, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Thứ Hai-Thứ Sáu

Đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi được đào tạo đặc biệt để giải đáp mọi thắc mắc trong cuộc gọi đầu tiên. Nếu cần tìm hiểu kỹ, chúng tôi sẽ tiến hành. Sau đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ lại với quý vị để đảm bảo mọi nhu cầu của quý vị đều được đáp ứng.

Nhắn tin bảo mật

Đăng nhập vào cổng hội viên để gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi.

Nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba:

Nhấp vào đây để xem cổng thông tin dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Mối lo ngại về tuân thủ hoặc lạm dụng, lãng phí và gian lận

Để gửi báo cáo về vấn đề gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng, vui lòng truy cập trang EthicsPoint của chúng tôi.

 

 

Gửi biểu mẫu liên hệ bảo mật

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét cho chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào các trường bên dưới. Nếu quý vị cần chúng tôi phản hồi, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc.

Nếu yêu cầu của quý vị liên quan đến một yêu cầu về thuốc
Vui lòng dùng các tài nguyên/phương thức sau đây để xác định cách hiệu quả nhất để gửi yêu cầu: tài nguyên về nhà thuốc và thuốc theo đơn.

Chúng tôi không thể xem xét những yêu cầu chi trả tiền thuốc gửi thông qua biểu mẫu bên dưới.

Lưu ý: Nếu quý vị cung cấp bất kỳ loại thông tin sức khỏe cá nhân nào (PHI) trong nhận xét/câu hỏi bên dưới, quý vị sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi thông qua cổng nhắn tin bảo mật, Cisco Registered Email Service. Quý vị sẽ cần phải làm theo hướng dẫn trên email phản hồi để đăng nhập vào cổng thông tin này để tiếp tục trao đổi với chúng tôi một cách bảo mật.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!