CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Tìm nhà cung cấp

Tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ y tế

Search for primary care providers, specialists, urgent care facilities, pharmacies and more using the tool below.

Mail order-pharmacies

To find a mail order pharmacy, follow these instructions:
In the Provider Information box,

  1. Under the Type of Provider menu, choose "pharmacy"
  2. Under the Pharmacy Type menu, choose "mail-order" 

In the Location box,

  1. Under the State menu, choose "any"
  2. Select the "Search" button

Sau đó, quý vị sẽ thấy danh sách toàn bộ các nhà thuốc nhận phân phối qua đường bưu điện ở trong nước.

If you have any questions about the search function, please call Customer Service at 503-416-4279, toll-free 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Hoặc gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi thông qua cổng hội viên.


CareOregon Advantage Plus HMO-POS D-SNP Provider Directory

If you would like to access a copy of our Provider Directory, click on your desired language below.

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Tài liệu nói

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!