Tìm hiểu thêm: Câu hỏi thường gặp về việc đóng cửa nhà thuốc Tillamook

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Cổng hội viên

Cổng hội viên

 

Khi sử dụng Cổng hội viên CareOregon Advantage, các hội viên có thể:

  • Truy cập các thông tin liên quan đến quyền lợi
  • Kiểm tra đơn thuốc của mình
  • Gửi tin nhắn bảo mật cũng như tìm kiếm thông tin liên lạc với chúng tôi
  • Xem lịch sử giấy giới thiệu
  • Tìm kiếm nhà cung cấp
  • Xem danh sách thuốc theo đơn được phê duyệt (danh sách thuốc)
  • Tìm kiếm các biểu mẫu thường dùng
  • Thiết lập phương thức liên lạc ưu tiên

 

Quý vị đã sẵn sàng dịch vụ? Hãy nhấp vào đây để đăng ký tài khoản! Để tìm hiểu thêm về những tính năng trên Cổng hội viên, quý vị hãy xem video dưới đây.


Cách sử dụng Cổng hội viên của quý vị

Quý vị hãy xem video hướng dẫn sau đây về các tính năng được tích hợp trong cổng hội viên.

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!