Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Tài liệu về gói dịch vụ của tôi

Tài liệu dành cho hội viên của gói CareOregon Advantage Plus

Members of CareOregon Advantage Plus HMO-POS D-SNP can access all plan materials below in an electronic format.

Locate your document below and click the link to access a PDF document or an audio file.

If you need paper copies of any of these documents, or, if you have any questions about them, please call Customer Service at 503-416-4279, toll-free at 888-712-3258 or TTY 711. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

COA Welcome Guide

Standard/large print

Tài liệu nói

 

COA Evidence of Coverage

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

COA Summary of Benefits

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

COA Annual Notice of Changes

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

COA Formulary (Drug List)

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

COA Provider Directory

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Tài liệu nói

COA Pharmacy Directory

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

COA LIS premium summary table

Tài liệu nói

COA Plan star ratings

Tài liệu nói

 

Phí bảo hiểm, khoản đồng thanh toán, tỉ lệ đồng thanh toán và mức miễn thường có thể khấu trừ có thể khác nhau tùy vào cấp độ Extra Help mà quý vị được hưởng. Phí bảo hiểm Phần B được trả cho những hội viên được hưởng đầy đủ các quyền lợi Medicaid. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!