Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Chào mừng quý hội viên tiềm năng.
Chúng tôi có thể giúp gì?

CareCard của CareOregon Advantage

Thẻ CareOregon Advantage CareCard là quyền lợi mà quý vị có thể dùng để mua các mặt hàng chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm không theo đơn như thuốc trị dị ứng, thuốc ho, thuốc hỗ trợ giấc ngủ và nhiều mặt hàng khác. Quý vị cũng có thể sử dụng thẻ của mình để mua các mặt hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe và đáp ứng tiêu chí của thẻ như các sản phẩm từ sữa, thịt và nhiều mặt hàng thực phẩm khác. Hiện có hơn {[# 0]}.{[# 1]} mặt hàng được bảo hiểm chi trả!
Tìm hiểm thêm
mua-thực-phẩm

Lần cập nhật gần nhất: 1/10/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!