CẢNH BÁO: Nhiệt độ đang tăng lên vào ngày 4-9 tháng 7. Tài nguyên nhiệt độ cực cao của chúng tôi có thể giúp ích.

Chọn ngôn ngữ

Đội ngũ tiếp cận cộng đồng của CareOregon Advantage Medicare 

Tìm chúng tôi trong cộng đồng của quý vị

Đội ngũ tiếp cận Medicare của CareOregon xứng đáng với tên gọi của mình. Đội ngũ của chúng tôi giúp kết nối cộng đồng với hệ thống chăm sóc sức khỏe và giải đáp thắc mắc của hội viên về các quyền lợi của CareOregon Advantage. Khi quý vị tham dự một sự kiện Tiếp cận cộng đồng của Medicare, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị ngay tại chỗ - bằng ngôn ngữ ưu tiên của quý vị - hoặc kết nối quý vị với nhân viên có thể hỗ trợ.

Gian hàng sự kiện khuyến mãi dành cho CareOregon Advantage, được trang trí bằng các mặt hàng khuyến mãi, vòng quay giải thưởng và do một cá nhân đứng sau bàn, đeo thẻ nhân viên điều hành

Sau đây là một số dịch vụ y tế và xã hội mà Đội ngũ tiếp cận của Medicare có thể giúp quý vị:

Trả lời các câu hỏi về CareOregon Advantage và kiểm tra tình trạng Medicare của quý vị

Đặt lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu của quý vị 

Trả lời các câu hỏi chung về quyền lợi của CareOregon Advantage

Đặt mua thẻ OTC mới

Giúp đặt mua thẻ hội viên thay thế cho COA hoặc OHP

Kết nối quý vị với một nhân viên Medicare, người có thể đăng ký cho quý vị một gói Medicare phù hợp

Sắp xếp dịch vụ vận chuyển y tế đến các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm

Kết nối quý vị với các tài nguyên bổ sung khi cần, chẳng hạn như nhà ở, thực phẩm và quần áo

Số lần tổ chức hàng tháng

Tổ chức

Ngôn ngữ

Địa chỉ

Lần cập nhật gần nhất: 1/10/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!