Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Quyền lợi của nhân viên

CareOregon cung cấp gói việc làm toàn diện, bao gồm nhiều loại lương và quyền lợi được mô tả bên dưới, cũng như sứ mệnh quan trọng, nhân viên tuyệt vời, môi trường làm việc thân thiện và hợp tác, nơi ghi nhận mọi nỗ lực đóng góp.

Lương nhân viên

Lương cơ bản

CareOregon cố gắng cung cấp mức lương cơ bản cạnh tranh cho tất cả các vị trí. Phạm vi trả lương được liệt kê trong các tin tuyển dụng là ước tính hợp lý bắt đầu từ mức lương thấp nhất đến mức lương cao nhất mà chúng tôi thực sự tin rằng sẽ trả cho công việc, dựa trên hoàn cảnh tại thời điểm đăng tin. Sau cùng, CareOregon có thể trả nhiều hơn hoặc ít hơn phạm vi trả lương đã đăng theo luật cho phép.

Tiền thưởng và các khoản lương khác

Ngoài lương cơ bản, nhân viên CareOregon đủ điều kiện nhận tiền thưởng. Một số vị trí cũng đủ điều kiện nhận thêm thù lao, chẳng hạn như lương song ngữ, lương điều hành hoặc lương làm việc ngoài giờ theo yêu cầu.

Quyền lợi của nhân viên

CareOregon cung cấp cho những nhân viên đủ điều kiện một gói toàn diện bao gồm các quyền lợi sau.

Phạm vi bảo hiểm y tế

Đa dạng lựa chọn về gói và nhà cung cấp, bao gồm các gói chăm sóc sức khỏe với mức chiết khấu cao (HDHP) và tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) dành cho nhân viên và những người phụ thuộc đủ điều kiện. Nhân viên chọn tham gia HSA có thể nhận khoản đóng góp hàng năm của chủ lao động lên đến 600 đô đối với bảo hiểm chỉ dành cho nhân viên/1.200 đô đối với bảo hiểm gia đình, được chia theo tỷ lệ theo ngày thuê.

Phạm vi bảo hiểm nha khoa

Đa dạng lựa chọn về gói cho nhân viên và người phụ thuộc đủ điều kiện, bao gồm các gói có bảo hiểm chỉnh nha.

Phạm vi bảo hiểm thị lực

Đa dạng lựa chọn về gói cho nhân viên và người phụ thuộc đủ điều kiện.

Gói chăm sóc sức khỏe bổ sung

CareOregon cung cấp các gói bổ sung về tai nạn, bồi thường viện phí và/hoặc bệnh hiểm nghèo cho nhân viên và người phụ thuộc đủ điều kiện.

Bảo hiểm nhân thọ có kì hạn theo nhóm và bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn (AD&D)

Có sẵn bảo hiểm nhân thọ có kì hạn theo nhóm và bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn (AD&D) cho nhân viên. Quyền lợi bao gồm phí bảo hiểm do CareOregon trả 100% cho quyền lợi nhân thọ/AD&D tương đương 1x lương cơ bản của nhân viên, tối đa là 50.000 đô.

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm AD&D bổ sung cho nhân viên, vợ/chồng và con cái

Bảo hiểm nhân thọ bổ sung và bảo hiểm AD&D bổ sung có sẵn cho nhân viên và (những) người phụ thuộc đủ điều kiện.

Bảo hiểm nhân thọ liên kết chung/dài hạn

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời có sẵn cho nhân viên và (những) người phụ thuộc đủ điều kiện.

Bảo hiểm khuyết tật tạm thời (STD) và khuyết tật dài hạn (LTD)

Bảo hiểm khuyết tật tạm thời (STD) và khuyết tật dài hạn (LTD) có sẵn cho nhân viên. Quyền lợi bao gồm phí bảo hiểm do CareOregon trả 100%. Quyền lợi STD cung cấp 60% lương cơ bản hằng tuần (tối đa 2.500 USD mỗi tuần) cho tối đa 90 ngày, còn quyền lợi LTD cung cấp 60% lương cơ bản hằng tháng (tối đa 10.000 USD mỗi tháng).

Gói hưu trí 401(k)

CareOregon chi trả 3% (bảo hộ an toàn) cho mỗi kì lương, bất kể mức đóng góp của nhân viên. CareOregon cũng chi trả 100% của 2% đầu tiên và 50% của 2% tiếp theo trong khoản đóng góp của nhân viên mỗi kỳ lương. Ngoài ra, CareOregon có thể đóng góp thêm hàng năm ở mức tùy chọn.

Nhân viên có thể đóng theo dạng trước thuế hoặc sau thuế (Roth) và được nhận 100% sau 3 năm.

Tài khoản chi tiêu linh hoạt

Số tiền trước thuế có thể sử dụng cho chi phí dịch vụ chăm sóc phụ thuộc và chi phí dịch vụ chăm sóc y tế chưa được hoàn trả đủ điều kiện.

Tài khoản chi cho lối sống (LSA)

CareOregon cam kết giúp nhân viên tập trung vào sức khỏe của họ. Nhân viên đủ điều kiện có thể nhận tối đa 100 đô mỗi tháng (khi đủ điều kiện nhận quyền lợi) để thanh toán các chi phí đủ điều kiện và được phê duyệt nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất, tài chính hoặc tâm lý của họ. Tài khoản này do nhà tuyển dụng đóng 100%.

Chương trình sức khỏe

Chúng tôi cung cấp các chương trình sức khỏe với các công cụ chuyên môn, tài nguyên và phần thưởng được thiết kế để giúp nhân viên phát triển. Nhân viên và người phụ thuộc đủ điều kiện có thể tham gia vào chương trình trực tuyến đưa ra các thách thức và hội thảo về sức khỏe, mang đến cơ hội giành giải thưởng và còn nhiều hơn nữa!

Quyền lợi hạn chế cho nhân viên tạm thời và không toàn thời gian

Nhân viên thuộc hai loại sau đủ điều kiện nhận các quyền lợi hạn chế.

 1. Trạng thái Thường xuyên hoặc Ngẫu nhiên có lịch làm việc ít hơn 20 giờ mỗi tuần
  • Gói 401(k)
  • Nghỉ ốm theo luật tiểu bang
  • Chương trình hỗ trợ nhân viên
  • Gói sức khỏe
  • Chiết khấu
 2. Trạng thái tạm thời có lịch làm việc theo bất kỳ số giờ nào
  • Gói 401(k)
  • Nghỉ ốm theo luật tiểu bang
  • Chương trình hỗ trợ nhân viên

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!