Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Đăng ký

Đăng ký tham gia CareOregon Advantage


Nếu quý vị đã xem gói Plus của chúng tôi cùng hướng dẫn về điều kiện tham gia và chắc chắn rằng CareOregon Advantage Plus là gói phù hợp với mình thì quý vị đã sẵn sàng để đăng ký. Sau đây là danh sách các bước đơn giản giúp quy trình đăng ký trở nên dễ dàng:

Mỗi liên kết dưới đây sẽ đều mở ra trong cửa sổ mới, do đó quý vị có thể nhanh chóng trở lại danh sách này.

 1. Hãy tới trang Thuốc của tôi có được chi trả không? để đảm bảo rằng chúng tôi chấp nhận chi trả cho loại thuốc quý vị sử dụng.
 2. Quý vị hãy tra cứu Danh mục các nhà cung cấp của chúng tôi để tìm nhà cung cấp trong khu vực, hoặc tìm hiểu xem nhà cung cấp hiện tại của quý vị có chấp nhận bảo hiểm CareOregon Advantage hay không.
  • Khi đã tìm được nhà cung cấp phù hợp, quý vị hãy dành thời gian ghi chú lại tên và số điện thoại của phòng khám. Quý vị sẽ cần đến thông tin này trong quy trình đăng ký.
 3. Hãy tập hợp những tài liệu sau đây. Khi đăng ký, quý vị cần chuẩn bị những thứ sau:
  • Thẻ theo gói Oregon Health.
  • Mã Medicare của quý vị (có trên thẻ Medicare ba màu đỏ, trắng, xanh).
  • Tên và thông tin hợp đồng cho những chương trình bảo hiểm khác mà quý vị đang thụ hưởng (số hợp đồng, mã hội viên, mã nhóm, v.v.).
  • Thông tin về cơ sở chăm sóc dài hạn nếu như quý vị hiện đang cư trú tại đây.
  • Tên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu (PCP) và tên phòng khám.
  • Nếu như quý vị đang giúp người khác đăng ký với tư cách giám hộ hợp pháp hoặc người có giấy ủy quyền, hãy chuẩn bị nộp bằng chứng xác thực tư cách sau khi hoàn tất quy trình đăng ký.
 4. Hãy hoàn tất quy trình đăng ký thật sớm trước ngày hết hạn để đăng ký được ngày bắt đầu đúng như mong muốn. Biểu mẫu Đăng ký trực tuyến của chúng tôi sẽ chỉ tính thời gian nộp đơn vào thời điểm hoàn tất quy trình. Đối với đại đa số người tham gia, như vậy có nghĩa là phải hoàn thành đăng ký qua mạng trước 11:59 giờ tối vào ngày cuối cùng trong tháng.

Các phương án đăng ký khác

Nếu không muốn sử dụng công cụ đăng ký trực tuyến của chúng tôi, quý vị vẫn có thể cân nhắc một số phương án khác. 

Đăng ký qua điện thoại

Có đôi khi, nói chuyện với người thật vẫn đáng tin cậy hơn nhỉ? Các chuyên viên hỗ trợ thủ tục đăng ký của chúng tôi luôn sẵn sàng đánh giá điều kiện của quý vị để đăng ký cho quý vị tham gia vào gói Plus.

Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay hôm nay để đăng ký CareOregon Advantage!

Giờ làm việc của chúng tôi là:
8 giờ sáng đến 8 giờ chiều cả 7 ngày trong tuần từ ngày 1/10 đến ngày 31/03
8 giờ sáng đến 8 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 1/04 đến ngày 30/09

Đăng ký qua thư hoặc fax

Vui lòng in và điền vào biểu mẫu PDF. Vui lòng chọn năm của gói bên dưới và lấy biểu mẫu đăng ký bằng ngôn ngữ mà quý vị cần

Sau đó gửi cho chúng tôi tại địa chỉ:

CareOregon Advantage
315 SW Fifth Ave
Portland, OR 97204

Hoặc gửi fax cho chúng tôi vào số 503-416-8117

Đăng ký tại Medicare.gov

Người thụ hưởng Medicare cũng có thể đăng ký tham gia chương trình CareOregon Advantage Plus HMO-POS D-SNP thông qua Trung tâm Đăng ký Trực tuyến CMS Medicare tại medicare.gov

 

Lần cập nhật gần nhất: 1/12/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!