Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Thuốc của tôi có được chi trả không?

Danh sách thuốc theo đơn (chính thức)

CareOregon Advantage chi trả cho nhiều loại thuốc theo đơn thông qua Medicare Phần D

Để xem đơn thuốc của quý vị có được bảo hiểm chi trả không, hãy tìm trong danh sách thuốc được phê duyệt của chúng tôi, còn gọi là danh sách thuốc.

  • Click on the formulary you want to access.
  • Nếu quý vị đang truy cập tệp PDF, nhấn Ctrl+F (PC) hoặc ⌘-F (máy Mac) để mở thanh tìm kiếm ở phía trên cùng bên phải màn hình.
  • Nhập tên thuốc vào thanh tìm kiến rồi nhấn Enter.
  • If there are multiple similar results, you can use the Previous and Next buttons to look for the correct medication.
  • Để tìm các loại thuốc khác, quý vị chỉ cần nhập thuốc tiếp theo vào thanh tìm kiếm rồi tiếp tục cho đến khi tìm thấy tất cả thuốc theo đơn của mình.
  • Nếu thuốc của quý vị không có trong danh sách, hãy chuyển đến phần Xác định phạm vi bảo hiểm Medicare Phần D, ngoại lệ trong danh sách thuốc và khiếu nại để xem thêm thông tin về cách yêu cầu trường hợp ngoại lệ.

If you still need help, you can always call Customer Service at 503-416-4279, toll-free 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9.

Danh sách thuốc của CareOregon Advantage Plus

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

Cập nhật trong danh sách thuốc

CareOregon Advantage thường xuyên cập nhật danh sách thuốc khi cần thiết.  Việc cập nhật thường được thực hiện mỗi tháng.

Nếu quý vị có câu hỏi về việc có thể chúng tôi sẽ cập nhật Danh sách thuốc trong năm, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp về thuốc theo đơn. You can also call Customer Service at 503-416-4279, toll-free 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

Medicaid Formulary for CareOregon Advantage Dual Members

This list shows you what drugs are covered by Medicaid for members who have both Medicare and Medicaid through CareOregon, beyond the regular CareOregon Advantage formulary.

Tin nhắn quan trọng về số tiền quý vị trả cho vắc-xin

Gói của chúng tôi chi trả cho hầu hết các vắc-xin Phần D và quý vị không phải trả gì thêm, kể cả khi quý vị vẫn chưa trả mức miễn thường của mình. Call Customer Service for more information. 503-416-4279, toll-free 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9.

Tin nhắn quan trọng về số tiền quý vị trả cho insulin

Quý vị sẽ không phải trả nhiều hơn 0 USD cho một tháng sử dụng từng sản phẩm insulin được bảo hiểm theo gói, kể cả khi quý vị vẫn chưa trả mức miễn thường của mình.

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!