Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Chương trình quản lý thuốc

Chương trình quản lý thuốc

 

Chúng tôi tiến hành đánh giá việc sử dụng thuốc cho hội viên để giúp đảm bảo hội viên được chăm sóc một cách an toàn và phù hợp. Việc đánh giá đặc biệt quan trọng đối với những hội viên có nhiều nhà cung cấp kê đơn.

Chúng tôi đánh giá mỗi khi quý vị lấy thuốc theo đơn. Chúng tôi cũng đánh giá hồ sơ của mình để tìm vấn đề tiềm ẩn như:

  • Rủi ro dùng thuốc sai.
  • Những loại thuốc có thể không cần thiết vì quý vị đang dùng một loại thuốc khác để trị cùng một bệnh.
  • Những loại thuốc có thể không an toàn hoặc phù hợp do tuổi hoặc giới tính.
  • Một số cách kết hợp thuốc có thể gây hại cho quý vị nếu sử dụng cùng lúc.
  • Đơn thuốc có những loại thuốc chứa thành phần mà quý vị dị ứng.
  • Rủi ro sai liều lượng của một loại thuốc quý vị đang dùng.

Nếu phát hiện có thể có vấn đề trong việc sử dụng thuốc của quý vị, chúng tôi sẽ phối hợp với bác sĩ của quý vị để giải quyết vấn đề.

If you want to learn more about these programs, call Customer Service at 503-416-4279 or toll-free at 888-712-3258. Người dùng TTY có thể gọi vào số 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật gần nhất: 1/10/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!