Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Hoàn tiền thuốc

Hoàn tiền thuốc

 

Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải tự trả trước toàn bộ chi phí đơn thuốc. Để sử dụng quyền lợi của gói dịch vụ và yêu cầu CareOregon Advantage hoàn lại các khoản phí đó, quý vị có thể điền vào biểu mẫu rồi gửi cho chúng tôi.

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng tải Biểu mẫu hoàn tiền nhà thuốc hoặc gọi cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi gửi biểu mẫu cho quý vị qua đường bưu điện. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 503-416-4279, số miễn phí 888-712-3258 hoặc TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên. Quý vị cần điền đầy đủ thông tin rồi gửi biểu mẫu đến địa chỉ trên biểu mẫu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật gần nhất: 1/10/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!