Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Quý vị hãy tìm kiếm câu trả lời cần thiết cho mình trên các trang câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Nhằm giúp quý vị tìm được câu trả lời nhanh chóng hơn, chúng tôi đã phân ra ba hạng mục: Medicare, Thuốc theo đơn (Medicare Phần D) và thẻ CareCard của CareOregon Advantage. Quý vị hãy tìm kiếm câu trả lời cho mình bằng cách sử dụng menu phía bên tay phải hoặc thông qua bất kỳ liên kết nào dưới đây:

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!